Conc. Collagen ช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงมีน้ำมีนวล

ด้วยคุณภาพของ Fish Collagen Type 8 และอนุภาคเล็กๆ ของ Collagen ในรูป Hydrolysate ทำให้ผิวพรรณเต่งตึงมีน้ำมีนวล ได้อย่างรวดเร็ว รู้สึกสัมผัสได้
 
Conc Collagen,Conc. Collagen,ค๊องคอลลาเจน,คอลลาเจน,แกมม่าออริซ่านอล,Collagen Type 8,Gamma Oryzanol 

ส่วนประกอบที่สำคัญ
- Hydrolyzed Fish Collagen       4,140 mg. 
- Isolate Soy Protein       100 mg. 
- Vitamin C       60 mg. 
- Tomato Extract (Provjded Lycopene 6mg)       60 mg. 
- L-Arginine       50 mg. 
- L-Glutamine       50 mg. 
- L- Lipoic Acid       50 mg. 
- Grape Seed Extract       25 mg. 
- Zine Amino Chelate (Provjded zinc 3mg)       15 mg. 
- Coenzyme Q10       10 mg. 
- Vitamin D       2 mg. 
- Gamma Oryzanol       2 mg. 

ราคาปกติ 1300 บาท
ราคาสมาชิก 990 บาท
 
ลงโฆษณาฟรี,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,โฆษณา,ลงประกาศฟรี,ลงประกาศ,รับทำ S.E.O.

 
   
     
  © Copyright 2003-2010 www.SmilePlaza.net  All rights reserved.